Who is Vietwordly?

Vision: Vietwordly is dedicated to showcase and introduce the exquisite charm of Vietnamese language, culture, and heritage to the world.

Mission: We exist to capture Vietnamese cultural elegance through connotations of photography and videography alike, further bridging the relationship with French and English languages for non-Vietnamese speakers to learn more about the language, and for Vietnamese to understand and embrace the heritage even more. One post at a time, cho bạn, for you, and pour toi.

Vietwordly được hình thành từ một niềm đam mê và cảm hứng rạo rực dành cho ngôn ngữ. Chỉ bởi vì Tiếng Việt quá đẹp và ai trong chúng ta không bị ám ảnh và tôn sùng cái đẹp.

Bí ẩn hay lạnh lùng, từ nào cũng đúng, vì ý nghĩa của mỗi con từ là do người nói chọn lựa. Riêng tôi, tôi chọn từ “nặc danh”, anonymity, vì nó ban cho chúng tôi một sự vùng vẫy tự do của cây bút đúng nghĩa: dành cho bạn, lắng nghe bạn, và luôn ở bên cạnh bạn. Như con từ và cái chữ, tôi là bạn, và bạn là tôi. Và nếu lỡ một ngày ta cạn lời, thì Vietwordly sẽ luôn ở đây, viết cho hạnh phúc lẫn nỗi đau của bạn, như viết cho chính mình.

Vietwordly is You.