Khoảnh Khắc

Khoảnh Khắc / Khwanh~ Khackk (n.)

English: Moment
Francais: Moment

Life is not about how many breathes you take, but about the moments that take your breath away.

In the heat of a moment, we forget who we are, and who they are to us.
In that sheer stretch of a moment, we then remember who we are, and who they are to us.

Life is merely a composition of little insignificant moments, woven together to bring out the most profound meanings to our growth, our change, and ourselves.

Photography has taught me to capture a moment. Those moments have taught me to absorb life. All it takes is one moment of courage, of perseverance, and of sincerity, and I guarantee with you – your life will grow.

Trong một khoảnh khắc nào đó, ta nhận ra cuộc sống đang dần đổi thay, không nhiều thì ít. Kẻ ra đi người ở lại, âu cũng là sự tri ân.

Trong một khoảnh khắc nào đó, ta đã quên, đang tập làm quen, và sẽ thông cảm cho người, cho đời.

Và trong một khoảnh khắc nào đó, cảm xúc dạt dào, nhưng lí trí luôn hào phóng vực ta dậy. Diễm phúc đời người không xa xỉ, là có được một tấm lòng để cho đi, và một khối óc để sẻ chia.

Cuộc sống trọn vẹn chưa bao giờ là một đích đến nhất định, mà là những khoảnh khắc tưởng chừng như vô nghĩa, gắn kết từng trải nghiệm để tạo nên một bầu trời rất riêng của mỗi người.

Một trời thu man mát nhẹ nhàng, tâm bình yên đến lạ.

Trong khoảnh khắc mong manh này, tôi tìm thấy tôi.

Sincerely Yours,

#Vietwordly.