Thời Điểm

Thời Điểm / Thoyyy Deeem (n.)

English: Timing
Francais: Timing

Time might be temporary, but Timing is everything.

In Vietnamese, “Thời” indicates time, “Điểm” is a specific moment, perhaps a turning point in the course of time. Together, this word indicates “Timing,” the placement or occurence in time.

Time is an illusion, but timing is an art.
Time is an obstacle, but timing is a challenge.
Time might be temporary, but Timing is everything.

Goals, relationships, or fortune, if the timing is right, you’ll know. Your life at this very moment is exactly how they are meant to be. Trust the timing of your life, my friends.

Khi thời điểm thích hợp gặp một người thích hợp, ta gọi họ là “bạn đời.”
Thời điểm thích hợp gặp một người không thích hợp, ta gọi họ là “người quen.”
Thời điểm không thích hợp gặp một người không thích hợp, đó chỉ là “người dưng.”
Thời điểm không thích hợp gặp một người thích hợp, họ là “tri kỷ.”

Thời điểm là một dấu gạch đầu dòng, cho ta cơ hội viết thành câu chuyện hai người. Viết được hay không lại là vấn đề khác.
Có những mối quan hệ đến với nhau chỉ để dừng lại ở dấu phẩy. Có những mối quan hệ rõ ràng như chấm dòng tròn trịa kết câu. Và cũng có những mối quan hệ trong vòng chỉ vài câu ngắn ngủi, đã phẩy, đã chấm xuống dòng, còn lại là dấu 3 chấm thật “tình” cho câu chuyện trôi tự nhiên theo thời điểm thích hợp, âu cũng là cái duyên của cuộc đời.
Còn nếu thời điểm đến lúc phải xuống hàng, ta mong ca từ đủ gọn gàng và xao xuyến, để sau này khi đọc lại, cảm xúc sẽ chưa bao giờ nhạt phai.

“Timing is everything.”

Sincerely Yours,

#Vietwordly