Tin Tưởng

Tin Tưởng / Tinn Tuūong (n.)

English: Trust
Francais: Confiance

Trust is merely a luxury—it is temporary.

Back in the days, “Trust” was having faith in knowing someone would be there for you, despite the hardship in life. It was the ultimate sense of confidence and intimacy, a hand to hold.

Nowadays, trust is merely a luxury—it is temporary. Humans have the tendency to be in denial for the longest of time. Despite the sky-high walls of trust issues, we still undermine our guts and believe in the relationship, because we simply hope in the goodness of others. 

Tình bạn, tình yêu, hay tình nghĩa, đều là những mối quan hệ thiêng liêng trong cuộc sống. Niềm tin và sự tin tưởng là từng viên gạch và mảnh gỗ tạo nên tường thành cho một mối quan hệ bền lâu. Nhưng thực tế thì không phải nhà nào cũng có điều kiện được xây bằng gạch, và không phải mối quan hệ nào cũng có thể êm đềm như tiếng sàn gỗ ôm gót chân mình.

Niềm tin đổ nghiêng, ta dựa vào trượt ngã.

Tin Tưởng, vì mình Tưởng sẽ Tin được một người.
Trust, simply because I have hope in the goodness of others.

Sincerely Yours,

#Vietwordly.